Thông báo về việc lựa chọn, đề cử nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022

12/09/2022

Đại học Đà Nẵng thông báo về việc lựa chọn, đề cử nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022.

Kính mời xem Thông báo số 3387/TB-ĐHĐN dưới đây. 

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN 

In
135 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI