Thông báo về việc mời tham gia và đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN năm 2022

18/01/2023

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo mời tham gia và đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN năm 2022. 

Kính mời xem các Thông báo đính kèm dưới đây. 

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN 

In
116 Đánh giá bài viết:
3.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI