Thông báo về việc tham gia Chương trình biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam năm 2023

01/03/2023

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo về việc tham gia Chương trình biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam năm 2023. 

Kính mời xem Thông báo số 228/SKHCN-QLKH dưới đây. 

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN

In
124 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI