Thông báo về việc triển khai Chương trình, chính sách phát triển tài sản trí tuệ thành phố Đà Nẵng năm 2023

19/12/2022

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo về việc triển khai Chương trình, chính sách phát triển tài sản trí tuệ thành phố Đà Nẵng năm 2023.

Kính mời xem Công văn số 2093/SKHCN-QLCN dưới đây.

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN 

In
2281 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI