Thông báo về việc triển khai Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2023

29/04/2023

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam thông báo về việc triển khai Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2023.

Kính mời xem Công văn số 46/LHHVN dưới đây.

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN

In
199 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI