Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

06/02/2023

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2023.

Kính mời xem Thông báo số 101/TB-SKHCN dưới đây.

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN 

In
176 Đánh giá bài viết:
5.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI