Tra cứu kết quả trúng tuyển của các phương thức xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2023

25/08/2023

Để xem được kết quả trúng tuyển của các phương thức xét tuyển vào các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2023, thí sinh hãy truy cập vào địa chỉ bên dưới để tra cứu:

http://ketqua.udn.vn/kq2023/gbtt.aspx?iddot=55&madot=DSTT1-2023

Tin Ban Đào tạo ĐHĐN 

In
377 Đánh giá bài viết:
4.3

BÀI VIẾT MỚI