Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN giới thiệu Bản tin Học liệu số 04-2022

28/12/2022

Nhằm kết nối, hướng dẫn, chia sẻ đến các cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) cùng tiếp cận, khai thác các nguồn thông tin học liệu, tài liệu số trực tuyến, Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN trân trọng giới thiệu Bản tin Học liệu số 04-2022.

Bản tin giới thiệu các đường link Tài liệu số (báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ…) của các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của ĐHĐN do Trung tâm “số hoá”, quản lý trên hệ thống Tài nguyên số Dspace và Mạng Thư viện ĐHĐN.

Bên cạnh các nguồn thông tin học liệu nội sinh, Bản tin Học liệu còn liên kết, giới thiệu một số nguồn tài nguyên thông tin truy cập mở của các tổ chức khoa học, giáo dục và thư viện uy tín trong và ngoài nước, các nguồn sách tặng của các đơn vị đối tác... nhằm phục vụ, đáp ứng nhu cầu chia sẻ, khai thác hiệu quả thông tin học thuật và khoa học trong kỷ nguyên số. 

Trân trọng kính mời xem Bản tin Học liệu số 04-2022 tại đây.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

 

In
4634 Đánh giá bài viết:
4.7

BÀI VIẾT MỚI