Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN khẳng định vai trò tích cực góp phần nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

03/06/2022

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm triển khai Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) và đánh giá tác động hiệu quả đối với sự phát triển Nhà trường.


Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

tại Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN 

Tham dự có TS. Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Ban Quản lí Chương trình ETEP Trung ương; Bà Võ Kiều Dung - Chuyên gia cao cấp, Chủ nhiệm Chương trình ETEP của Ngân hàng Thế giới; đại diện các bộ phận chuyên môn của Ban Quản lý Chương trình ETEP; PGS.TS. Lưu Trang - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN.

Cùng tham dự có các đại diện lãnh đạo trong Ban Giám hiệu, các phòng, khoa, trung tâm, tổ trực thuộc và các cán bộ, giảng viên liên quan.

PGS. TS Lưu Trang-Hiệu trưởng

Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, PGS. TS Lưu Trang - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN đã nêu bật ý nghĩa của Chương trình ETEP đóng góp tích cực đối với việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông, đặc biệt tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, góp phần đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

PGS. TS. Trần Xuân Bách-Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN phát biểu

Cùng với đó, Chương trình ETEP trong 5 năm qua đã đem lại những kết quả quan trọng đối với Nhà trường, qua đó đã góp phần tăng cường năng lực, tiềm lực đội ngũ cán bộ, giảng viên (số lượng tiến sĩ tăng gấp 2 lần); đổi mới phương pháp dạy - học; đẩy mạnh công bố quốc tế (tăng nhanh, bình quân khoảng 100 bài báo trên các tạp chí uy tín/năm).


Chương trình ETEP là cơ hội phát triển 

tiềm lực đội ngũ của Nhà trường, nâng cao

năng lực cho đội ngũ giáo viên phổ thông

Theo PGS. TS. Trần Xuân Bách - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, kinh nghiệm được đúc kết đó là cần xây dựng chiến lược phát triển với các mục tiêu và lộ trình cụ thể, hướng đến sự phát triển bền vững: “Khi tham gia Chương trình ETEP, Nhà trường giao nhiệm vụ cho tất cả các phòng, khoa, đơn vị, từ đó mỗi cán bộ, giảng viên đều nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn theo kết quả đánh giá sau quá trình triển khai”.


Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN đã thể hiện vai trò,

đóng góp tích cực cho công tác bồi dưỡng

đội ngũ giáo viên Chương trình GDPT mới 

Thành quả tích cực của Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN qua 5 năm thực hiện Chương trình ETEP thể hiện vai trò, vị thế và sự đóng góp tích cực của Nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung, công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cho Chương trình giáo dục phổ thông mới nói riêng; lan toả uy tín, học hiệu hàng đầu trong hệ thống các trường ĐH sư phạm nước nhà.

Tin Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN

và Trung tâm TT-HL&Truyền thông ĐHĐN

In
229 Đánh giá bài viết:
5.0

BÀI VIẾT MỚI