Ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022

06/07/2022

STT Họ và tên ứng viên Chức danh
đăng ký
Ngành Chuyên ngành Đơn vị Hồ sơ điện tử
ứng viên
1 Tào Quang Bảng PGS Cơ khí – Động lực Chế tạo máy Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Xem tại đây
2 Trần Thị Hoàng PGS Y học Nhi khoa Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng Xem tại đây
3 Phạm Quý Mười PGS Toán học Toán giải tích Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Xem tại đây
4 Tô Thúy Nga PGS Thủy lợi Kỹ thuật và Quản lý tài nguyên nước Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Xem tại đây
5 Nguyễn Đình Sơn PGS Cơ khí – Động lực Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Xem tại đây
6 Nguyễn Đình Minh Tuấn PGS Hóa học Khoa học vật liệu Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Xem tại đây
In
7927 Đánh giá bài viết:
3.2

BÀI VIẾT MỚI