Đại học Đà Nẵng thông báo Công văn số 357/ĐHĐN-VP tiếp tục cho sinh viên kéo dài thời gian nghỉ để phòng dịch bệnh do nCoV

Đại học Đà Nẵng thông báo Công văn số 357/ĐHĐN-VP ngày 06/02/2020 về việc cho học sinh viên nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, theo đó các đơn vị thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc thông báo cho sinh viên/học viên tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ đến hết ngày 16/02/2020.

Xem Công văn số 357/ĐHĐN-VP tại đây
Xem Công văn chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch bệnh do nCoV số 254/ĐHĐN-VP tại đây

Tin Văn phòng ĐHĐN

In
323 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá