Đại học Đà Nẵng thông báo về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona

Đại học Đà Nẵng thông báo Công văn số 232/ĐHĐN-VP ngày 31/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, theo đó các đơn vị thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc thông báo cho sinh viên được kéo dài kỳ nghỉ thêm 01 tuần (từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020); Sinh viên quốc tế tạm thời chưa quay lại Việt Nam; Không cử cán bộ, sinh viên sang học tập, nghiên cứu ở những khu vực đang có dịch hô hấp cấp.

Thông tin có liên quan đề nghị báo về Đại học Đà Nẵng qua Ban Công tác Học sinh sinh viên, ĐT: 02363.812153/0906.755553; Email: bancthssvdhdn@ac.udn.vn

Xem chi tiết Công văn tại đây.

Tin Văn phòng ĐHĐN

In
1631 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá