LIÊN KẾT KHÁC

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT phê duyệt Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học (Sửa đổi, bổ sung lần 2)

24/02/2022

Ngày 23/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT phê duyệt Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, trên cơ sở sửa đổi, bổ sung từ cuốn 2 cuốn Sổ tay đã được ban hành trước đó).

Phòng, chống dịch Covid-19

Công văn 4055/ĐHĐN-HSSV về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho sinh viên Đại học Đà Nẵng

26/11/2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo Công văn số 4055/ĐHĐN-HSSV ngày 26/11/2021 về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho sinh viên ĐHĐN trên cơ sở các quy định hiện hành về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phương án đề xuất của các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc, ý kiến thông nhất của các thành viên trong Ban chỉ đạo. 

Phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 3550/ĐHĐN-HSSV ngày 15/10/2021 V/v thực hiện Công văn số 7009/UBND-KGVX về việc tạm thời áp dụng một số biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn TP. Đà Nẵng

15/10/2021

Công văn số 3550/ĐHĐN-HSSV ngày 15/10/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đại học Đà Nẵng V/v thực hiện Công văn số 7009/UBND-KGVX về việc tạm thời áp dụng một số biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Phòng, chống dịch Covid-19

Giới thiệu Cẩm nang học tập và làm việc an toàn Covid-19 do Khoa Y Dược và Trung tâm Y khoa ĐHĐN biên soạn

27/08/2021

Khoa Y Dược và Trung tâm Y khoa – Đại học Đà Nẵng vừa biên soạn: “Cẩm nang học tập và làm việc an toàn Covid-19”.

Phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo về việc bổ sung các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19

15/08/2021

Thông báo Công văn số 2924/ĐHĐN-HSSV về việc bổ sung các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Phòng, chống dịch Covid-19

Công văn 2626/ĐHĐN-HSSV ngày 22/7/2021 V/v triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19

22/07/2021

V/v triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19

Phòng, chống dịch Covid-19

123