Article does not exist or Permission Denied.
LIÊN KẾT KHÁC

Quyết định về quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

09/08/2013

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Giáo dục Chính trị - Tư tưởng - Pháp luật

Chỉ thị về tăng cường phối hợp nhà Trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên

08/08/2013

Công tác phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên. Điều 93 Luật Giáo dục 2005 khẳng định “Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục”.

Giáo dục Chính trị - Tư tưởng - Pháp luật

Quyết định Ban hành Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

08/08/2013

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Giáo dục Chính trị - Tư tưởng - Pháp luật

Quyết định Ban hành Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

08/08/2013

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghịêp

Giáo dục Chính trị - Tư tưởng - Pháp luật

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫnTổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2013 - 2014

05/08/2013

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện chủ đề của năm học: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương”. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của đảng viên, giảng viên, cán bộ, đề ra những nội dung phù hợp đối tượng là HSSV.

Giáo dục Chính trị - Tư tưởng - Pháp luật

Quyết định về việc ban hành thể lệ cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

05/08/2013

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Giáo dục Chính trị - Tư tưởng - Pháp luật

Thông báo số 01 về việc tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

05/08/2013

Triển khai Quyết định số 1077/QĐ-BGDĐT ngày 26/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức”, Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo lịch tổ chức như sau:

Giáo dục Chính trị - Tư tưởng - Pháp luật

Thông báo số 02 về việc tổ chức cuộc thi “tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

05/08/2013

Thực hiện kế hoạch công tác của ngành năm 2013 và để công tác tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được chuẩn bị chu đáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo:

Giáo dục Chính trị - Tư tưởng - Pháp luật

Nâng cao nhận thức phòng chống tội phạm trong học sinh, sinh viên

18/06/2013

Tối 11/6, Đại học Đà Nẵng tổ chức chương trình Truyền thông và văn nghệ tuyên truyền phòng chống tội phạm trong học sinh, sinh viên (HSSV) năm 2013.

Giáo dục Chính trị - Tư tưởng - Pháp luật

Đầu tiên656667686970717274