Bản tin định kỳ-Newsletter UD số 1-2023

Đại học Đà Nẵng trân trọng giới thiệu Bản tin định kỳ-Newsletter UD số 1-2023.

Kính mời xem tại đây. 

Báo cáo thường niên (phiên bản truyền thông) năm 2022

Nhằm giới thiệu những kết quả, dấu ấn nổi bật của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) trong năm 2022 qua đó tăng cường thông tin, truyền thông và quảng bá học hiệu, gắn kết với cộng đồng, ĐHĐN trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên ĐHĐN-2022 (Annual Report UD-2022) phiên bản truyền thông.

Bản tin định kỳ-Newsletter UD số 4-2022

Đại học Đà Nẵng trân trọng giới thiệu Bản tin định kỳ-Newsletter UD số 4-2022.

Kính mời xem tại đây. 

123456789