Ban Quản lý Dự án ODA Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng năm 2023

11/09/2023

Ban Quản lý Dự án ODA Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển dụng năm 2023.

Kính mời xem Thông báo số 133/TB-QLDAODA dưới đây. 

Tin Ban Quản lý Dự án ODA ĐHĐN 

In
386 Đánh giá bài viết:
2.5

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI