Thông báo mời tham dự Tập huấn Hướng dẫn đăng ký sáng chế năm 2023

31/08/2023

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Thông báo mời tham dự Tập huấn Hướng dẫn đăng ký sáng chế năm 2023.

Kính mời xem Công văn số 1515/SKHCN-QLCN dưới đây.

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN 

In
130 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI