Thông báo xét tuyển cao học đợt 1 năm 2019 đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV

Đại học Đà Nẵng thông báo xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu tại trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng đối với kỹ sư chương trình Chất lượng cao PFIEV, gồm các ngành:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 - Khóa 39

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 39 tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng

Quy định về thi các môn năng khiếu và đề thi minh họa dùng cho xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019

Đại học Đà Nẵng công bố Quy định về thi các môn năng khiếu và đề thi minh họa dùng cho xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019

BÀI VIẾT MỚI