LIÊN KẾT KHÁC

Trang bị kỹ năng ứng cứu nhanh TNGT cho sinh viên Đà Nẵng

17/01/2020

Sáng 5/11, Ban ATGT TP. Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức chương trình tập huấn Kỹ năng tuyên truyền ATGT trong cộng đồng và kỹ năng sơ, ứng cứu nhanh TNGT cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

Giáo dục Chính trị - Tư tưởng - Pháp luật

Văn Phòng Đại học Đà Nẵng

17/01/2020

Liên kết khác

Ban Tổ chức Cán bộ

17/01/2020

Liên kết khác

Ban đào tạo

17/01/2020

Liên kết khác

Ban ĐBCL giáo dục

17/01/2020

Liên kết khác

Ban Cơ sở vật chất

17/01/2020

Liên kết khác

Ban thanh tra và Pháp chế

17/01/2020

Liên kết khác

Ban Hợp tác quốc tế

17/01/2020

Liên kết khác

Đầu tiên5657585961636465Cuối cùng