Dự án “Thông tin quang thông minh cho mạng dữ liệu cực lớn” do nhóm nghiên cứu của Đại học Đà Nẵng được cấp Bằng Bảo hộ bởi Cơ quan Sở hữu Trí tuệ USPTO (Hoa Kỳ)

Vừa qua, Dự án “Thông tin quang thông minh cho mạng dữ liệu cực lớn” do nhóm nghiên cứu của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) gồm: PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng và TS. Lê Thái Sơn, Viện Khoa học Công nghệ tiên tiến ĐHĐN đồng chủ nhiệm, Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN là đơn vị chủ trì đã được Cơ quan Sở hữu Trí tuệ USPTO, Hoa Kỳ (The United States Patent and Trademark Office) cấp Bằng Bảo hộ.

Đây là Dự án nghiên cứu do nhóm thực hiện từ tháng 9/2019 nhằm mục tiêu thiết kế và phát triển hệ thống thông tin quang thông minh có dung lượng truyền dữ liệu cực lớn (10¹² bit/s) cho mạng Internet trong tương lai.


Dự án thiết kế phát triển hệ thống thông tin quang thông minh có dung lượng truyền dữ liệu cực lớn

Bằng nỗ lực và sáng tạo, nhóm nghiên cứu đã gặt hái được những kết quả nổi bật (so với đăng ký thuyết minh ban đầu): Có kết quả thực nghiệm truyền dữ liệu dung lượng đến 1200 Gigabit/s với hiệu suất phổ 5.25 bit/s/Hz bằng kỹ thuật tách sóng trực tiếp.

Các kết quả nghiên cứu được công bố quốc tế, hỗ trợ đào tạo sau đại học như:

- 06 bài báo trên Tạp chí quốc tế uy tín (SCIE Q1); 01 bài báo Kỷ yếu Hội thảo (A*); 01 bài báo Kỷ yếu Hội thảo quốc tế (giải Best Paper Award);

- 01 patent đã được cấp Bằng Bảo hộ bởi USPTO tại Hoa Kỳ (sau hơn 01 năm đăng ký) và 03 patents được chấp nhận đăng ký (một sản phẩm công nghệ được công nhận Patent bởi USPTO đòi hỏi vượt qua quy định/quy trình phản biện, bảo vệ và chứng thực nghiêm ngặt, mang tính pháp lý và học thuật cao);

- Hỗ trợ đào tạo 03 nghiên cứu sinh.


01 patent được cấp Bằng Độc quyền sáng chế được bảo hộ quốc tế bởi USPTO (Hoa Kỳ)

Theo PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng-Chủ nhiệm Dự án, Dự án này đã phát triển kỹ thuật tiên tiến nhằm phát hiện, khắc phục các yếu tố làm suy giảm chất lượng Hệ thống (bao gồm các méo dạng tín hiệu tuyến tính và phi tuyến), giúp vượt qua các giới hạn Shannon phi tuyến (nonlinear Shannon limits) về dung lượng truyền thông tin.

Trong bối cảnh một số Quỹ/Chương trình tài trợ nghiên cứu ngày càng khắt khe trong các quy định, thủ tục thì Quỹ Đổi mới sáng tạo của Tập đoàn Vingroup (VINIF) đã “mở” cho các nhà khoa học/nhóm nghiên cứu phát huy tối đa tiềm năng đổi mới sáng tạo.

Thay vì thực hiện các nghiên cứu “an toàn” (chỉ cần thực hiện để có sản phẩm đầu ra đúng như cam kết thuyết minh), nhóm nghiên cứu chúng tôi đã mạnh dạn tiến hành các nghiên cứu có tầm ảnh hưởng lớn hơn, chấp nhận rủi ro cao, đúng như nội hàm của hoạt động nghiên cứu đổi mới sáng tạo.


Nhóm nghiên cứu của ĐHĐN đạt được kết quả vượt trội so với thuyết minh đăng ký ban đầu 

Kết quả đạt được thực sự ngoài mong đợi với các công bố khoa học (thiết lập được kỷ lục lục truyền dữ liệu dung lượng đến 1200 Gigabit/s với hiệu suất phổ 5.25 bit/s/Hz bằng kỹ thuật tách sóng trực tiếp) trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo chuyên ngành hàng đầu trong lĩnh vực thông tin sợi quang.

Đặc biệt, lần đầu tiên Nhóm nghiên cứu tiếp cận, tham gia đăng ký Bằng Độc quyền sáng chế (có sự tham gia của các đơn vị chuyên gia về sở hữu trí tuệ mà chi phí trước đây chưa có Quỹ/Chương trình tài trợ nghiên cứu nào hỗ trợ) với sự đồng hành của Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN, PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng chia sẻ.

Với Bằng Độc quyền sáng chế được bảo hộ quốc tế, thời gian đến, nhóm nghiên cứu Dự án sẽ tiếp tục chuyển sang giai đoạn nghiên cứu phát triển (R&D) để hoàn thiện, đưa sản phẩm thương mại “smart optical transceiver” ứng dụng vào thực tiễn, đem lại những lợi ích cho khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng.

Tin từ Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Ảnh: Viện Khoa học Công nghệ tiên tiến ĐHĐN

Print
5210 Rate this article:
No rating