Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN tổ chức Diễn đàn phát triển các dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng EPICS

Ngày 05/8/2022, Trường Đại học (ĐH) Bách khoa-Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) phối hợp với Trường ĐBang Arizona và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Diễn đàn phát triển các dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng EPICS. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp thông qua đổi mới sáng tạo và công nghệ (BUILD-IT) được USAID tài trợ.


Diễn đàn gắn kết đại học và doanh nghiệp
thông qua các dự án phục vụ cộng đồng 

Theo PGS.TS. Đoàn Quang Vinh - Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN, EPICS đã tác động tích cực góp phần tăng cường hợp tác nhà trường và doanh nghiệp, qua đó lan toả, truyền cảm hứng cho sinh viên ứng dụng tri thức và công nghệ mới đóng góp giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, các dự án phục vụ cộng đồng với tiêu chí lấy nhân tố con người làm trung tâm.


Bà Cristina Fentross - Đại diện USAID Việt Nam phát biểu

Điều này đem lại giá trị thiết thực tạo cơ hội cho sinh viên phát triển năng lực, tư duy sáng tạo, phản biện, bồi dưỡng kỹ năng mềm, tin học, ngoại ngữ để thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong nước, quốc tế.


PGS.TS. Đoàn Quang Vinh - Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN phát biểu

Qua 5 năm triển khai Dự án BUILD-IT, sinh viên Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN đã cùng sinh viên 06 trường ĐH  với sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp đối tác tham gia đề xuất nhiều ý tưởng, giải pháp và trực tiếp thiết kế, triển khai ứng dụng nhiều dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng.


Bà Đặng Trần Phương Anh - Đại diện Trường ĐH Bang Arizona phát biểu

Các ý tưởng, giải pháp và sản phẩm từ các dự án này đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, đóng góp giá trị thiết thực, sáng tạo góp phần giải quyết nhu cầu cấp thiết của cuộc sống, đồng thời qua đó sinh viên tích luỹ thêm tri thức mới, kỹ năng và kinh nghiệm để có sự tự tin hướng đến tương lai. Cùng với đó, các trường ĐH có cơ hội đổi mới, áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, nâng cao năng lực tổ chức, vận hành các chương trình đào tạo gắn với thực tiễn sáng tạo dựa trên các dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng.


Các đại biểu thảo luận 

Các giảng viên bên cạnh vai trò tư vấn, hỗ trợ và đồng hành với các nhóm sinh viên tham gia các cuộc thi EPICS được tổ chức quy mô, chất lượng tầm vóc quốc gia và lan toả quốc tế còn tích luỹ được kinh nghiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy tiếp cận xu thế dạy-học tiên tiến trong Cách mạng Công nghiệp 4.0.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 

Các đại biểu tham dự Diễn đàn đã thảo luận, đánh giá kết quả, kinh nghiệm đã đạt được từ thực tiễn triển khai dự án; nhận diện những cơ hội, thách thức mới và đề xuất giải pháp, định hướng để phát triển dự án bền vững, thúc đẩy hun đúc tinh thần doanh nhân, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên ngay trên giảng đường.

Tin Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN
và Trung tâm TT-HL&Truyền thông ĐHĐN

Print
407 Rate this article:
No rating