Hội thảo về chuyển đổi số và an toàn thông tin: Đón đầu xu thế, gắn kết hợp tác vì sự phát triển bền vững

Ngày 27/3/2024, PGS.TS. Lê Quang Sơn-Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và ông Huỳnh Ngọc Thương-Giám đốc Viettel Chi nhánh Đà Nẵng đồng chủ trì Hội thảo Giới thiệu giải pháp chuyển đổi số và an toàn thông tin.

Toàn cảnh Hội thảo tổ chức tại Trung tâm Phát triển Phần mềm ĐHĐN

Cùng tham dự có các Phó Giám đốc Viettel Đà Nẵng Bà Lê Thị Huệ, Ông Nguyễn Kỹ Anh; đại diện lãnh đạo các ban hữu quan của ĐHĐN (Tổ chức cán bộ, Đào tạo, Khoa học và Hợp tác quốc tế, Công tác Học sinh sinh viên, Quản lý Cơ sở vật chất và Đầu tư), đại diện Ban Giám hiệu các trường ĐH thành viên và các đơn vị đào tạo thuộc và trực thuộc ĐHĐN cùng Trung tâm Phát triển Phần mềm ĐHĐN.

PGS.TS. Lê Quang Sơn Phó Giám đốc ĐHĐN phát biểu 

Theo PGS.TS. Lê Quang Sơn-Phó Giám đốc ĐHĐN, chuyển đổi số là xu thế, động lực mới, cơ hội để thay đổi tư duy, phương thức quản trị, văn hóa của mỗi cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

ĐHĐN đã xây dựng chiến lược chuyển đổi số để thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với khát vọng, nỗ lực phấn đấu để hiện thực mục tiêu trở thành ĐH Quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ông Huỳnh Ngọc Thương Giám đốc Viettel Đà Nẵng phát biểu 

Đánh giá cao ý nghĩa của Hội thảo, với vai trò phối hợp chuyên môn của Trung tâm Phát triển Phần mềm ĐHĐN và Viettel Đà Nẵng, Phó Giám đốc ĐHĐN Lê Quang Sơn bày tỏ mong muốn, hy vọng từ dấu ấn này, các trường ĐH thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc cũng như Trung tâm Phát triển Phần mềm ĐHĐN tăng cường phối hợp, tranh thủ kinh nghiệm từ các doanh nghiệp, chuyên gia uy tín như Viettel để thúc đẩy các giải pháp hiệu quả gắn ứng dụng công nghệ thông tin với chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị ĐH vì sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Bà Lê Thị Huệ-Phó Giám đốc Viettel Đà Nẵng phát biểu 

Tại Hội thảo, Ông Huỳnh Ngọc Thương-Giám đốc Viettel Đà Nẵng cho biết, Tập đoàn Viettel đã triển khai Thỏa thuận hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2014; hợp tác chặt chẽ với thành phố Đà Nẵng trong chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử và hạ tầng kỹ thuật để phát triển các lĩnh vực, trong đó có giáo dục theo định hướng đổi mới sáng tạo.


Hai bên chia sẻ kinh nghiệm triển khai giải pháp, mô hình chuyển đổi số 

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, nhất là với Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số Quốc gia mà ĐHĐN là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn của khu vực và cả nước, đại diện Viettel bày tỏ tin tưởng, mô hình ĐH số với “chìa khóa” là chuyển đổi số sẽ góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực đổi mới quản trị ĐH, đem lại giá trị từ những nền tảng công nghệ mà các tập đoàn, doanh nghiệp như Viettel mong muốn đồng hành với các trường ĐH.


Các đại biểu thảo luận 

Các đại biểu đã nghe và thảo luận các báo cáo tham luận của chuyên gia đến từ Viettel Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm về Khung cấu trúc chuyển đổi số cho giáo dục ĐH; các giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số và an toàn thông tin; những vấn đề bất cập, khó khăn từ thực tiễn các trường, đơn vị để cùng nhau đề xuất ý tưởng, định hướng giải pháp tháo gỡ, triển khai các mô hình chuyển đổi số trong giáo dục thành công, hiệu quả.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển Phần mềm ĐHĐN (bên trái) và Viettel Đà Nẵng ký kết MOU

Nhân dịp này, Trung tâm Phát triển Phần mềm ĐHĐN và Viettel Đà Nẵng đã ký kết Thỏa thuận hợp tác (MOU), theo đó, hai bên phối hợp triển khai các hoạt động ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin và chuyển đổi số; bảo mật an toàn thông tin và hỗ trợ, quảng bá các sản phẩm, chất lượng dịch vụ góp phần xây dựng hệ sinh thái, mô hình chuyển đổi số ứng dụng phù hợp trong giáo dục ĐH.


Hợp tác nhà trường-doanh nghiệp trong chuyển đổi số phù hợp với nhu cầu, xu thế đem lại lợi ích chung và phục vụ cộng đồng 

Theo TS. Nguyễn Hà Huy Cường-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển Phần mềm ĐHĐN, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo ĐHĐN, sự đồng hành hợp tác của Tập đoàn Viettel cũng như Viettel Đà Nẵng sẽ mở ra nhiều cơ hội để các bên tăng cường gắn kết, phát huy tiềm năng, thế mạnh đem lại nhiều giá trị, lợi ích chung phục vụ cộng đồng.

Tin từ Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
226 Rate this article:
No rating