Lãnh đạo và các nhà khoa học ĐHĐN tham dự, đóng góp trí tuệ tại Hội thảo Khoa học của Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng

Ngày 26/12/2023, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) cùng các cán bộ, nhà khoa học của ĐH Đà Nẵng đã tham dự Hội thảo Khoa học “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên một số lĩnh vực giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phục vụ việc xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.

Sự kiện do Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng phối hợp tổ chức dưới sự đồng chủ trì của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (LLTW), Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Văn Quảng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng và GS.TS Nguyễn Quang Thuấn-Trưởng Tiểu ban Kinh tế, Hội đồng LLTW.


Lãnh đạo Hội đồng LLTW và Thành ủy Đà Nẵng đồng chủ trì Hội thảo (Ảnh: Báo Đà Nẵng)

Hội thảo quy tụ gần 100 đại biểu là các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, chuyên gia/học giả uy tín của các cơ quan Trung ương (Hội đồng LLTW, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh…) và thành phố Đà Nẵng.

Về phía ĐHĐN còn có GS.TSKH. Bùi Văn Ga-nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT, nguyên Giám đốc ĐHĐN;  PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn-Phó Giám đốc ĐHĐN, Thành viên Hội đồng LLTW; các Hiệu trưởng/Chủ tịch Hội đồng/Phó Hiệu trưởng các trường ĐH thành viên (Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Ngoại ngữ); các nhà khoa học của Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Thành ủy viên, Giám đốc ĐHĐN tham dự Hội thảo 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng LLTW, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Hội thảo khoa học lần này được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng có ý nghĩa rất quan trọng nhằm góp phần xây dựng cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ hoạch định đường lối, chiến lược xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời phục vụ việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nửa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội XIII; tham mưu, định hướng xây dựng các văn kiện Đại hội IV của Đảng.

Tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Thành ủy viên, Giám đốc ĐHĐN đã có bài phát biểu tham luận quan trọng với chủ đề: “Phát triển các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) lớn, xứng tầm để đảm nhận sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (NNL CLC) góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII”.

Giám đốc ĐHĐN đã phát biểu làm rõ thêm nội hàm của yêu cầu phát triển NNL CLC được Đại hội XIII xác định rõ là 1 trong 3 “đột phá chiến lược”. Tính chất “đột phá” ở đây chính là ưu tiên tập trung đào tạo đội ngũ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia trong các “lĩnh vực then chốt”,  gắn liền với “phát triển con người” “đáp ứng yêu cầu NNL CLC cho Cách mạng Công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng LLTW, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu

Tham luận của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ đã khái quát những kết quả quan trọng qua thực tiễn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 và nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII cho thấy “Giáo dục đào tạo (GDĐT), nhất là Giáo dục ĐH (GDĐH) dù còn nhiều khó khăn nhưng đã góp phần quan trọng trong đào tạo. NNL có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước”.

Tham luận cũng thẳng thắn nhận diện những hạn chế, tồn tại của GDĐH như về quy mô (nhất là đào tạo sau ĐH, trình độ NNL, năng suất lao động còn thấp so với khu vực Asean; Ngân hàng Thế giới đánh giá GDĐH Việt Nam còn nhiều nội tại, hạn chế về quản trị; chất lượng đào tạo và NNL);  Đầu tư cho GDĐH để thực sự là “quốc sách hàng đầu” vẫn còn là thách thức lớn; Các trường ĐH còn phụ thuộc lớn vào nguồn thu học phí trong khi các trường công lập vẫn duy trì mức học phí thấp, các đơn vị được giao tự chủ còn bị cắt ngân sách;

Hệ thống pháp luật trong GDĐT nhất là về tự chủ ĐH còn thiếu đồng bộ, nhất quán, chưa tính đến đặc thù các trường ĐH công lập; Cơ chế gắn kết viện-trường chưa thực sự hiệu quả; thủ tục tiếp nhận tài trợ quốc tế, thu hút nguồn lực, đãi ngộ nhân tài… còn nhiều bất cập; thiếu đầu tư trọng tâm, trọng điểm; gây “lãng phí chất xám” (bên cạnh “chảy máu chất xám”) trong sử dụng NNL CLC.

“Chúng ta còn thiếu các trung tâm đào tạo, NCKH lớn, đa ngành, đa lĩnh vực xứng tầm khu vực và hướng đến thế giới để đảm nhận sứ mệnh đào tạo NNL CLC, đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế”, Giám đốc ĐHĐN nhấn mạnh.

TS. Nguyễn Văn Quảng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng phát biểu 

Trên cơ sở làm rõ bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế gắn liền với Cách mạng Công nghiệp 4.0 đòi hỏi nên kinh tế phải thay đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang theo chiều sâu, nhấn mạnh “chỉ có một nền giáo dục ĐH phát triển mới cung ứng được NNL CLC, làm tăng suất lao động và năng lực cạnh tranh, hội nhập”, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ Do đề xuất cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực” với những định hướng, giải pháp, đó là:

(1) Hoàn thiện hệ thống pháp luật về GDĐH trong đó cần hết sức quan tâm đến lấy tự chủ ĐH làm “khâu trung tâm”, “điểm đột phá” trong hoàn thiện thể chế và chính sách pháp luật;

Cần coi các trường ĐH là các đơn vị sự nghiệp công lập đặc thù để ban hành các chính sách liên quan như công tác nhân sự, quy định độ tuổi, trình độ chính trị khi bổ nhiệm các chức danh chuyên môn, khoa học; tạo điều kiện về cơ chế chính sách thúc đẩy các trường ĐH thu hút nhân tài, các nhà khoa học, chuyên gia;

Cần dựa trên tính chất sở hữu và tính thực tiễn trong điều kiện Việt Nam để quyết định bản chất cũng như phương thức quản trị ĐH.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Thành ủy viên, Giám đốc ĐHĐN phát biểu Tham luận 

(2) Khơi thông các nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước (NSNN) cho GDĐH, theo đó Nhà nước với vai trò “bà đỡ” khuyến khích, tạo điều kiện đẩy mạnh hợp tác giữa nhà trường-doanh nghiệp;

Chính phủ cần bổ sung, hoàn thiện, ban hành các chính sách như về thuế, đất đai… khuyến khích doanh nghiệp chú trọng tiết kiệm dành nguồn đầu tư mà “điểm đến” là hỗ trợ, đóng góp cho các trường ĐH;

Các bộ, ngành cần quan tâm tháo gỡ những “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách để khuyến khích các trường tiếp nhận các nguồn tài trợ quốc tế nhằm tranh thủ thêm nguồn lực để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH.

GS.TSKH. Bùi Văn Ga-nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT, nguyên Giám đốc ĐHĐN phát biểu

(3) Đổi mới cơ chế hợp tác viện-trường gắn kết, hiệu quả. Thực tế cho thấy các trường có đội ngũ giảng viên, nhà khoa học lớn nhưng lại thiếu CSVC xứng tầm phục vụ nghiên cứu, trong khi đó, các viện nghiên cứu được Nhà nước đầu tư, trang bị tốt nhưng lực lượng nghiên cứu mỏng, không tận dụng, khai thác hết hiệu quả đầu tư.

Do đó, cần đổi mới cơ chế viện-trường theo 02 hướng:

- Tái cấu trúc các viện nhỏ, lẻ, sáp nhập vào các ĐH lớn để nâng cao hiệu quả, phát huy tiềm lực đội ngũ, CSVC, tạo giá trị, sản phẩm khoa học đặc trưng, ứng dụng thực tế;

- Nhất thể hóa cơ quan chủ quản của Trường, viện để quản lý tập trung sẽ khai thác nguồn lực của trường, viện một cách hiệu quả.

Lãnh đạo các trường ĐH thành viên, các nhà khoa học của ĐHĐN tại Hội thảo 

(4) Ưu tiên đầu tư GDĐH trên cơ sở quy hoạch lại Mạng lưới các trường. Việc sắp xếp quy hoạch cần theo hướng để hình thành các ĐH lớn đa ngành, đa lĩnh vực, nhất là phát triển thêm một số ĐHQG gắn với các trung tâm kinh tế-xã hội lớn theo chủ trương của Đảng (như Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị), trong đó có chủ trương, nhiệm vụ phát triển ĐHĐN thành ĐH Quốc gia.

“Đây không phải để thay đổi danh xưng mà để Nhà nước ưu tiên tập trung đầu tư, tạo cơ chế thuận lợi, giao quyền tự chủ cao nhất cho các ĐH Quốc gia thực sự trở thành các trung tâm đào tạo và NCKH hàng đầu của đất nước, xứng tầm khu vực và hướng đến thế giới, giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo NNL CLC góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, Giám đốc ĐHĐN khẳng định.

Tại Hội thảo, các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học và chuyên gia trong các lĩnh vực của ĐH Đà Nẵng đã có 09/40 báo cáo khoa học/tham luận (22,5%) được đăng trên Kỷ yếu của Hội thảo, qua đó thể hiện tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm xã hội của đội ngũ trí thức đóng góp tích cực vào những nội dung có ý nghĩa lý luận, thực tiễn, góp phần hoạch định các chủ trương, đường lối của Đảng để xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Tin từ Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
251 Rate this article:
No rating