Nhiều đề tài nghiên cứu cơ bản của các cán bộ, giảng viên Đại học Đà Nẵng được Quỹ Nafosted tuyển chọn tài trợ

Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia (National Foundation for Science and Technology Development-Nafosted) vừa công bố Danh mục các đề tài nghiên cứu cơ bản (NCCB) thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật (KHTN&KT) và lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) được tuyển chọn tài trợ, trong đó có 08 đề tài nghiên cứu của các cán bộ, giảng viên Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN). 


ĐHĐN có 08 đề tài NCCB của các nhà khoa học được tài trợ theo Danh mục của Nafosted

Trong lĩnh vực KHTN&KT có 190 đề tài/hơn 660 hồ sơ đăng ký hợp lệ tham gia được xét chọn, ĐHĐN đã có 04 đề tài NCCB được các Hội đồng khoa học (HĐKH) xét chọn đưa vào Danh mục được Quỹ Nafosted tài trợ (Quyết định số 70/QĐ-HĐQL-NAFOSTED) bao gồm:

(1) Đề tài “Xây dựng mô hình thực nghiệm và mô hình học máy tích hợp để dự đoán trạng thái tới hạn của cột bê tông gia cường không liên tục vải sợi cường độ cao áp dụng thiết kế cải tạo công trình xây dựng” (107.01-2021.58) của TS. Mai Anh Đức-Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN;

(2) Đề tài “Chế tạo xúc tác oxit tổ hợp trên cơ sở mangan cho phản ứng đốt cháy nhiều thành phần hợp chất hữu cơ dễ bay hơi” (104.05-2021.37) của TS. Nguyễn Đình Minh Tuấn-Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN;

(3) Đề tài “Nghiên cứu phát triển xi măng sinh học thân thiện với môi trường, ứng dụng trong vật liệu địa kỹ thuật và bê tông xi măng MgO” (107.02-2021.85) của TS. Hoàng Phương Tùng-Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN;

(4) Đề tài “Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa của một số hợp chất thiên nhiên chứa nhân thơm bằng phương pháp tính toán hóa học kết hợp với so sánh thực nghiệm” (104.06-2021.14) của TS Võ Văn Quân-Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN;


Các thành viên HĐKH ngành có tuổi trung bình 49 với thành tích công bố trung bình 33 bài báo ISI trong 5 năm gần nhất tính đến thời điểm tham gia

Trong lĩnh vực KHXH&NV có 83 đề tài/hơn 210 hồ sơ đăng ký hợp lệ tham gia xét chọn, ĐHĐN cũng có 04 đề tài NCCB được các HĐKH xét chọn đưa vào Danh mục được Quỹ Nafosted tài trợ (Quyết định số 69/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 14/12/2022) bao gồm:

(1) Đề tài “Hoạt động bảo vệ thương mại và tài nguyên biển dưới triều Nguyễn (1802-1884)” (601.01-2021.06) của PGS.TS Lưu Trang-Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN;

(2) Đề tài “Áp dụng tư duy hệ thống để xây dựng mô hình trường đại học bền vững tại Việt Nam” (503.99-2021.32) của TS. Kiều Thị Kinh-Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN;

(3) Đề tài “Ảnh hưởng của quan hệ tương tác giữa hoạt động phát triển bền vững và niềm tin tôn giáo đến các quyết định tài chính của doanh nghiệp” (502.02-2021.70) của TS. Hồ Thị Hải Ly- Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN;

(4) Đề tài “Ảnh hưởng của chiến lược kinh doanh và mức độ phức tạp cấu trúc của doanh nghiệp đối với việc định giá các dịch vụ đánh giá tín nhiệm bên ngoài” (502.02-2021.84) của TS. Nguyễn Thị Thiều Quang-Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN. 


ĐHĐN có 3/9 nhà khoa học là thành viên các HĐKH ngành thuộc khu vực miền Trung 

Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nafosted cũng đã ra Quyết định thành lập 08 HĐKH các ngành NCCB trong lĩnh vực KHTN&KT nhiệm kỳ 2022-2024 (Quyết định số 77/QÐ-HÐQL-NAFOSTED), trong đó ĐHĐN có 04/72 nhà khoa học vinh dự được cộng đồng khoa học tín nhiệm, bình chọn trực tuyến tham gia các Hội đồng gồm:

PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến ĐHĐN làm Thư ký khoa học của Hội đồng ngành Khoa học Thông tin và Máy tính (nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp);

PGS.TS. Đặng Tùng Lâm, Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN làm thành viên của Hội đồng ngành Kinh tế học; 

PGS.TS Trương Công Quỳnh, Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN làm thành viên của Hội đồng ngành Toán học;

TS. Trần Mạnh Hùng, Khoa Y-Dược ĐHĐN làm thành viên của Hội đồng ngành Y sinh-Dược học.

Tin vui đầu Xuân mới không những là niềm động viên, khích lệ ý nghĩa đối với các nhà khoa học có đề tài, công trình nghiên cứu trong Danh mục Nafosted phê duyệt tài trợ; niềm vinh dự của các nhà khoa học tham gia các Hội đồng của Nafosted mà còn qua đó thể hiện rõ nét tiềm lực đội ngũ cán bộ, giảng viên của ĐHĐN; góp phần khẳng định, nâng cao uy tín, học hiệu ĐHĐN trong cộng đồng khoa học nước nhà.

Tin từ Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
693 Rate this article:
No rating