Ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023

Ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023

Cơ sở vật chất

Các trung tâm nghiên cứu và các phòng thí nghiệm đang từng bước được hiện đại hóa nhờ các chương trình đầu tư trọng điểm, đầu tư chiều sâu và các dự án vốn vay ODA, các chương trình hợp tác quốc tế. Một số phòng thí nghiệm tiêu biểu như Phòng thí nghiệm Động cơ-Ô tô, Phòng thí nghiệm Cơ Điện Tử, Phòng thí nghiệm Nhiệt

Infographic giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đại học Đà Nẵng năm 2020

Infographic giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đại học Đà Nẵng năm 2020
Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đại học Đà Nẵng năm 2020 được xét tặng cho các lĩnh vực:
   1. Khoa học kỹ thuật và Công nghệ, Tự nhiên
   2. Khoa học xã hội và Nhân văn
   3. Khoa học Y, Dược.

Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng mở ngành mới về khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chuyển đổi số

Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh là ngành học mới, chính thức tuyển sinh năm nay với mã ngành đăng ký là 7340420 sẽ trang bị cho người học các kiến thức liên quan đến kinh tế, kinh doanh, kỹ thuật thu thập và xử lý dữ liệu lớn (Big data) kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI).

12345