Các trường Đại học & Đối tác trong nước

1. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) 

http://vusta.vn/

2. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) 

https://nafosted.gov.vn/

3. Đại học Quốc gia Hà Nội

http://vnu.edu.vn/

4. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

https://vnuhcm.edu.vn/

5. Đại học Thái Nguyên

http://www.tnu.edu.vn/

6. Đại học Huế

https://hueuni.edu.vn/

7. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

https://www.hust.edu.vn/

8. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

https://www.neu.edu.vn/

9. Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh - ĐHQG thành phố HCM

https://www.hcmut.edu.vn/vi

10. Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

https://www.ueh.edu.vn/

11. Trường Đại học Cần Thơ

https://www.ctu.edu.vn/

In
8528 Đánh giá bài viết:
4.0