Các tổ chức đoàn thể

CÔNG ĐOÀN

 

Địa chỉ:        41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng

Điện thoại:  3891115

Email:          congdoandhdn@ac.udn.vn

Website:      http://congdoan.udn.vn/

Chủ tịch Công đoàn

PGS.TS. Trần Hữu Phúc

Phó Chủ tịch Công đoàn

TS. Lê Khánh Toàn

Phó Chủ tịch Công đoàn

ThS. Phan Kim Tuấn

1. BAN CHẤP HÀNH

STT Họ và tên Chức vụ
1 Trần Hữu Phúc Chủ tịch
2 Lê Khánh Toàn Phó Chủ tịch
3 Phan Kim Tuấn Phó Chủ tịch
4 Huỳnh Bọng Uỷ viên Ban Thường vụ
5 Trần Đình Sơn Uỷ viên Ban Thường vụ
6 Huỳnh Thị Kim Hà Ủy viên Ban chấp hành
7 Phạm Thị Thu Hương Ủy viên Ban chấp hành
8 Bùi Thị Hoài Ủy viên Ban chấp hành
9 Hồ Phan Hiếu Ủy viên Ban chấp hành
10 Nguyễn Hồng Sơn Ủy viên Ban chấp hành
11 Đàm Hùng Phi Ủy viên Ban chấp hành
12 Đoàn Anh Tuấn Ủy viên Ban chấp hành
13 Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên Ban chấp hành
14 Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên Ban chấp hành
15 Trương Thị Kiều Vân Ủy viên Ban chấp hành

2. ỦY BAN KIỂM TRA

STT Họ và tên Chức vụ
1 Huỳnh Bọng Chủ nhiệm
2 Ông Nguyên Chương Phó Chủ nhiệm
3 Nguyễn Thị Kim Ngọc Uỷ viên
4 Mã Phước Hoàng Uỷ viên
5 Ngô Quang Tiên Uỷ viên

3. BAN NỮ CÔNG

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Huỳnh Thị Kim Hà Ủy viên BCH Công đoàn ĐHĐN Trưởng ban
2

Nguyễn Lan Phương

Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Trường ĐHBK Phó Trưởng ban
3

Phan Thị Bích Vân

Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Trường ĐHKT Thành viên
4

Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên

Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Trường ĐHSP Thành viên
5 Nguyễn Thị Kim Yến Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Trường ĐHNN Thành viên
6

Nguyễn Thị Hải Vân

Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Trường ĐHSPKT Thành viên
7

Nguyễn Thị Mai

Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Trường ĐHCNTT&TT Việt  - Hàn Thành viên
8

Nguyễn Thị Kim Ánh

Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Cơ quan ĐHĐN Thành viên
9

Lê Thị Bảo Yến

Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum Thành viên
 

4. CÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC

Công đoàn Trường Đại học Bách khoa:

- Địa chỉ: số 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu

- Số điện thoại: 0236.3736446   - Fax: 0236.3842771   - Mail: congdoan.dhbk@dut.udn.vn

STT Họ và tên Chức vụ
1 TS. Lê Khánh Toàn Chủ tịch
2 ThS. Nguyễn Anh Tuấn Phó Chủ tịch

Công đoàn Trường Đại học Kinh tế:

- Địa chỉ: số 71 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn

- Số điện thoại: 0236.3958373

- Fax: 0236.3823683

- Mail: vpcd@due.edu.vn

STT Họ và tên Chức vụ
1 ThS. Nguyễn Văn Long Phó Chủ tịch

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm:

- Địa chỉ: số 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu

- Số điện thoại: 0236.3841323

- Fax: 0236.3842953

- Mail: congdoandhspdn@ued.udn.vn

STT Họ và tên Chức vụ
1 ThS. Huỳnh Bọng Chủ tịch
2 PGS.TS. Nguyễn Thanh Hưng Phó Chủ tịch

Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ:

- Địa chỉ: số 131 Lương Nhữ Hộc, quận Cẩm Lệ

- Số điện thoại: 0236.3699620

- Fax: 0236.3699338

- Mail: congdoan@ufl.udn.vn

STT Họ và tên Chức vụ
1 ThS. Phạm Thị Thu Hương Chủ tịch
2 ThS. Nguyễn Thái Trung Phó Chủ tịch

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật:

- Địa chỉ: số 48 Cao Thắng, quận Hải Châu

- Số điện thoại: 0236.3863940

- Fax: 0236.3894884

- Mail: vpcongdoan_dhspkt@ute.udn.vn

STT Họ và tên Chức vụ
1 ThS. Nguyễn Hồng Sơn Chủ tịch
2 TS. Nguyễn Thị Hải Vân Phó Chủ tịch

Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn:

- Địa chỉ: Khu Đô thi Đại học Đà Nẵng, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn

- Số điện thoại: 0236.3962527

- Fax: 0236.3667116

- Mail: congdoan@vku.udn.vn

STT Họ và tên Chức vụ
1 ThS. Trần Đình Sơn Chủ tịch
2 TS. Lê Phước Cửu Long Phó Chủ tịch

Công đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng:

- Địa chỉ: 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu

- Fax: 0236.3823683

- Mail: congdoancq@ac.udn.vn

STT Họ và tên Chức vụ
1 TS. Hồ Phan Hiếu Chủ tịch
2 ThS. Đàm Hùng Phi Phó Chủ tịch

Công đoàn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum:

- Địa chỉ: số 129 Phan Đình Phùng, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Điện thoại: 0260.913029     - Fax: 0260.3913029     - Mail: congdoan@kontum.udn.vn

STT Họ và tên Chức vụ
1 ThS. Trương Thị Kiều Vân Chủ tịch
2 KS. Nguyễn Thành Ba Phó Chủ tịch

ĐOÀN THANH NIÊN

Địa chỉ:        41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng

Điện thoại:  3891985

Email:          vpdtn.dhdn@gmail.com

Bí thư

TS. Nguyễn Thành Đạt

Phó Bí thư

TS. Đỗ Lê Hưng Toàn

Phó Bí thư

ThS. Nguyễn Thị Kim Ánh

Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ðại học Ðà Nẵng được thành lập theo quyết định số 24/QÐ-BTV ngày 16/10/1995 của Ban Thường vụ Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng gồm có 08 đơn vị trực thuộc: Ðoàn Trường Ðại học Bách khoa, Ðoàn Trường Ðại học Kinh tế, Ðoàn Trường Ðại học Sư phạm, Ðoàn Trường Đại học Ngoại ngữ, Ðoàn Trường Ðại học Sư phạm Kỹ thuật, Ðoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đoàn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum và Ðoàn Cơ quan Ðại học Ðà Nẵng.
Ðoàn thanh niên là tổ chức chính trị - xã hội của Ðoàn viên Thanh niên Ðại học Ðà Nẵng, là đội hậu bị tin cậy của Ðảng, giữ vai trò nòng cốt chính trị trong Hội Sinh viên. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ðảng uỷ, Ban Giám đốc Ðại học Ðà Nẵng, Ðảng uỷ, Ban giám hiệu các trường thành viên; cùng với sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với các Ban, Trung tâm của Ðại học Ðà Nẵng; trong nhiều năm qua Ðoàn thanh niên Ðại học Ðà Nẵng thực sự là môi trường giáo dục rèn luyện đào tạo các thế hệ cán bộ Ðoàn, thanh niên và sinh viên Ðại học Ðà nẵng cống hiến và trưởng thành. Ðoàn thanh niên luôn là lực lượng đi đầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đào tạo góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của Ðại học Ðà Nẵng.
Đoàn Đại học Đà Nẵng là một trong những đơn vị đoàn trực thuộc lớn của Thành đoàn Ðà Nẵng, Ðoàn thanh niên Ðại học Ðà Nẵng đã, đang và sẽ tiếp tục có vị trí quan trọng góp phần đáng kể vào phong trào chung của tuổi trẻ thành phố cũng như tuổi trẻ cả nước.


HỘI CỰU CHIẾN BINH

Địa chỉ:        41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng

Điện thoại:  3817534

Email:          hoicuuchienbinh@ac.udn.vn

Chủ tịch hội Cựu chiến binh

PGS.TS. Đào Hữu Hòa

Hội được thành lập theo Quyết định số 134/QĐ-CCB ngày 30/6/2005 của Ban Chấp hành Hội CCB Thành phố Đà Nẵng. Là tổ chức Hội cấp trên cơ sở ( tương đương Quận - Huyện Hội ) với 87 hội viên sinh hoạt tại 05 Hội cơ sở và 01 Chi hội trực thuộc (Hội CCB Trường Đại học Bách khoa, Hội CCB Trường Đại học Kinh tế, Hội CCB Trường Đại học Sư phạm, Hội CCB Trường Đại học Ngoại ngữ, Hội CCB Cơ quan ĐHĐN, và Chi hội CCB trường Cao đẳng Công nghệ). Là một tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nằm trong hệ thống chính trị của Đại học Đà Nẵng, Hội CCB chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng uỷ - Ban Giám đốc ĐHĐN và sự chỉ đạo điều hành công tác, nghiệp vụ chuyên môn của Hội CCB Thành phố Đà Nẵng.
Hội Cựu chiến binh Đại học Đà Nẵng có chức năng nhiệm vụ: Đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và là nòng cốt tập hợp, đoàn kết vận động CCB thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là công tác đào tạo - NCKH cũng như các nhiệm vụ chính trị - xã hội khác của ĐHĐN và các chương trình kế hoạch công tác của Thành Hội.


HỘI SINH VIÊN

Địa chỉ:        41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng

Điện thoại:  3891985

Email:          vpdtn.dhdn@gmail.com

Chủ tịch Hội sinh viên

TS. Đỗ Lê Hưng Toàn

Phó Chủ tịch

ThS. Lê Sao Mai

Phó Chủ tịch

ThS. Nguyễn Thị Kim Ánh

Hội sinh viên Ðại học Ðà Nẵng được thành lập vào tháng 10 năm 1999 trên cơ sở của 4 hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng trực thuộc: Hội Sinh viên Trường Ðại học Kỹ thuật, Hội Sinh viên Trường Ðại học Kinh tế & QTKD, Hội Sinh viên Trường Ðại học Sư phạm, Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ.
Hội Sinh viên là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Ðại học Ðà Nẵng, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ðảng uỷ, sư lãnh đạo của chính quyền, phối hợp chặt chẽ với Ðoàn thanh niên cùng thực hiện các nhiệm vụ chung của Ðại học Ðà Nẵng.
Hiện nay Hội Sinh viên Ðại học Ðà Nẵng là một trong các hội sinh viên lớn của cả nước cùng với các Hội Sinh viên các đại học quốc gia và các đại học khu vực khác.
Kế thừa, phát huy truyền thống của phong trào sinh viên của các trường thành viên trước đây, Hội Sinh viên Ðại học Ðà Nẵng đang ra sức củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động để thực sự trở thành mặt trận đoàn kết tập hợp rộng rải sinh viên Ðại học Ðà Nẵng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Ðảng uỷ, Ban Giám đốc và Ðoàn thanh niên góp phần vào thành quả chung của Ðại học Ðà Nẵng.


BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

DANH SÁCH

CÁN BỘ BAN CHỈ HUY, TRUNG ĐỘI, TIÊU DỘI BCH QUÂN SỰ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

STT Họ và tên Chức vụ Đảng,
chính quyền
Chức vụ Ban CHQS Điện thoại CQ Điện thoại di động Địa chỉ email
1 Lê Thành Bắc Phó Giám Đốc ĐHĐN Chỉ huy trưởng 3832677 0913.423.178 lethanhbac@ac.udn.vn
2 Nguyễn Đức Tiến Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN Chính trị viên 3835097 0914.054.329 ndtien@ac.udn.vn
3 Huỳnh Phương Nam Trưởng ban Ban TCCB Chỉ huy phó 3840989 0914.000.357 hpnam@ac.udn.vn
4 Trần Phước Sơn Chuyên viên Ban TCCB Chính trị viên phó 3840715 0905.011.099 tpsonn@ac.udn.vn
5 Nguyễn Văn Cả Trường Đại học Bách khoa Trung đội trưởng 3738268 0905.919.017 nvca@dut.udn.vn
6 Võ Như Tùng Trường Đại học Bách khoa Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1 3738268 0905.653.5058 vntung@dut.udn.vn
7 Đỗ Lê Hưng Toàn Trường Đại học Bách khoa Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2 3738268 0987.876.331 toandlh@gmail.com
8 Nguyễn Hồng Nguyên Trường Đại học Bách khoa Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3 3836923 0973.757.176 nhnguyen@dut.udn.vn
9 Nguyễn Hữu Trường Trường Đại học Kinh tế Trung đội trưởng 3525658 0937.007.599 truongnhl@due.edu.vn
10 Huỳnh Công Luật Trường Đại học Kinh tế Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1 3950882 0937.007.599 huynhcongluat@due.edu.vn
11 Đặng Văn Hiếu Trường Đại học Kinh tế Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2 3525656 0937.007.599 dangvanhieu@due.edu.vn
12 Nguyễn Danh Khôi Trường Đại Học Kinh tế Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3 3836923 0905.006.089 khoind@due.edu.vn
13 Đàm Minh Anh Trường Đại học Sư phạm Trung đội trưởng 3841846 0901.950.505 dmanh@ued.udn.vn
14 Phan Liễn Trường Đại học Sư phạm Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1 2228824 0974.720.594 phanlientth@gmail.com
15 Trương Quang Minh Đức Trường Đại học Sư phạm Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2 3841630 0935.784.899 truongquangminhduc@gmail.com
16 Nguyễn Viết Hải Hiệp Trường Đại học Sư phạm Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3 3699323 0935.080.081 nvhhiep@ude.udn.vn
17 Lê Duy Bảo Trường Đại học Ngoại ngữ Trung đội trưởng 3699323 0935.392.037 tchc@ufl.udn.vn
18 Võ Văn Phú Trường Đại học Ngoại ngữ Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1 3699323 0932.552.444 tchc@ufl.udn.vn
19 Nguyễn Hoài Nam Trường Đại học Ngoại ngữ Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2 3699323 0914.674.174 namnguyen7@gmail.com
20 Đặng Ngọc Sang Trường Đại học Ngoại ngữ Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3 3699323 0905.526.255 namnguyen7@gmail.com
21 Trần Trung Hậu Trường Đại học Sư phạm KT Trung đội trưởng 3894399 0905.739.909 trunghau.cdcn@gmail.com
22 Phạm Duy Dưởng Trường ĐH Sư phạm KT Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1 3894399 0932.132.693 duyduongd2@gmail.com
23 Trần Thanh Quang Trường ĐH Sư phạm KT Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2 3894399 0905.513.999 thquang2005@yahoo.com
24 Nguyễn Công Vinh Trường Đại học Sư phạm KT Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3 3894399 0983.744.171 vinh2404802@gmail.com
25 Nguyễn Kim Cường Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn Trung đội trưởng 3667118 0985.417.699 nkcuong@vku.udn.vn
26 Nguyễn Ngọc Hòa Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1 3667126 0905.042.056 nnhoa@vku.udn.vn
27 Trần Đình Tuấn Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2 3667126 0905.410.416 tdtuan@vku.udn.vn
28 Nguyễn Văn Hưng Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3 3667126 0985.541.079 nvhung@vku.udn.vn
29 Trần Thanh Liêm Cơ quan ĐHĐN Trung đội trưởng 3817533 0983.444.010 ttliem@ac.udn.vn
30 Trần Nhật Anh Cơ quan ĐHĐN Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1 3817533 0905.884.833 tnanh@ac.udn.vn
31 Nguyễn Hữu Nam Cơ quan ĐHĐN Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2 3841325 0973.757.176 nhnam@ac.udn.vn
32 Nguyễn Đức Bảo Cơ quan ĐHĐN Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3 3817533 0905.266.929 ndbao@ac.udn.vn
  Danh sách có 32 đồng chí./.          
In
14910 Đánh giá bài viết:
2.9