Các lĩnh vực nghiên cứu chính

STT Tên lĩnh vực

 

* Khoa học kỹ thuật và công nghệ

1

Công nghệ nano

2

Công nghệ sinh học công nghiệp

3

Công nghệ sinh học môi trường

4

Kỹ thuật cơ khí

5

Kỹ thuật dân dụng

6

Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, công nghệ thông tin, khoa học máy tính

7

Kỹ thuật hóa học

8

Kỹ thuật môi trường

9

Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống

10

Kỹ thuật và công nghệ khác

11

Kỹ thuật vật liệu và luyện kim

12

Kỹ thuật y học

 

* Khoa học nhân văn

13

Triết học, đạo đức học và tôn giáo

14

Lịch sử và khảo cổ học

15

Nghệ thuật

16

Ngôn ngữ học và văn học

17

Khoa học nhân văn khác

 

* Khoa học nông nghiệp

18

Trồng trọt

19

Lâm nghiệp

20

Thủy sản

21

Khoa học nông nghiệp khác

 

* Khoa học Tự nhiên

22

Các khoa học trái đất và môi trường liên quan

23

Hoá học

24

Khoa học máy tính và thông tin

25

Khoa học tự nhiên khác

26

Sinh học

27

Toán học và thống kê

28

Vật lý

 

* Khoa học xã hội

29

Địa lý kinh tế và xã hội

30

Khoa học chính trị

31

Khoa học giáo dục

32

Khoa học xã hội khác

33

Kinh tế và kinh doanh

34

Pháp luật

35

Tâm lý học

36

Thông tin đại chúng và truyền thông

37

Xã hội học

 

* Khoa học Y - Dược

38

Công nghệ sinh học trong y học

39

Dược học

40

Khoa học y, dược khác

41

Y học cơ sở

42

Y học lâm sàng

43

Y tế

In
20861 Đánh giá bài viết:
3.7