Các nhóm nghiên cứu

STT Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh Đơn vị quản lý

1

Nhóm Công nghệ mạng thông tin và truyền thông

Informatics and Communication Network Technologies (i-COMM)

Đại học Đà Nẵng

2

Nhóm Môi trường và Tài nguyên sinh học

Environment & Biological Resource (DN-EBR)

Đại học Đà Nẵng

3

Nhóm nghiên cứu liên ngành về Công nghệ Vũ trụ ảo và Chuyển đổi số, Đại học Đà Nẵng

The University of Danang-Teaching and Research Group for Metaverse and Digital Tranformation Technologies (METLAB)

Đại học Đà Nẵng

4

Nhóm Cơ học tính toán

Computational Mechanics (ComMEC)

Trường Đại học Bách Khoa

5

Nhóm Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Technical Control and Automation

Trường Đại học Bách Khoa

6

Nhóm Máy điện và Thiết bị điện – điện tử

Teaching Research Team for Electric Machines and Electrical and Electronic Equipments

Trường Đại học Bách Khoa

7

Nhóm Thiết kế và phát triển hệ thống thông tin số 3DCS

Design and Development Digital Communication System – 3DCS.

Trường Đại học Bách Khoa

8

Nhóm Hành vi kinh tế và giao thông bền vững

Economic behaviour and Sustainable transport

Trường Đại học Bách Khoa

9

Nhóm Rủi ro thiên tai và kiểm soát an toàn hạ tầng xây dựng

Disaster risk and Construction safety

Trường Đại học Bách Khoa

10

Nhóm Sức khỏe môi trường

Environmental health

Trường Đại học Bách Khoa

11

Nhóm Kỹ thuật kết cấu thép tiên tiến trong xây dựng

Advanced Steel Structures Engineering In Construction (ASSEC)

Trường Đại học Bách Khoa

12

Nhóm Hóa học tính toán về phân tử và vật liệu

Computational Chemistry in Molecules and Materials

Trường Đại học Bách Khoa

13

Nhóm Năng lượng mới và tái tạo tích hợp trong hệ thống điện (NREPS)

New and Renewable Energy in Power System - NREPS

Trường Đại học Bách Khoa

14

Nhóm Vật liệu Cácbon và ứng dụng

Carbon Materials and Applications (CMA)

Trường Đại học Bách Khoa

15

Nhóm Lưới điện thông minh

Smart grid

Trường Đại học Bách Khoa

16

Nhóm Vật liệu và kết cấu bền vững

Sustainable materials and structures

Trường Đại học Bách Khoa

17

Nhóm Nghiên cứu Giảng dạy - Đổi mới Kinh doanh

TRT – Business Innovation

Trường Đại học Kinh tế

18

Nhóm Tài chính công ty và Định giá tài sản

Corporate Finance and Asset Pricing - CFAP

Trường Đại học Kinh tế

19

Nhóm Marketing trong kỷ nguyên kết nối

Teaching and Research Team for Marketing

Trường Đại học Kinh tế

20

Nhóm TRT Báo cáo và phân tích tài chính tổ chức

TRT for Financial reporting and analysis

Trường Đại học Kinh tế

21

Nhóm TRT Trí tuệ kinh doanh

TRT Business Intelligence - TRT BI

Trường Đại học Kinh tế

22

Nhóm Văn hóa - Du lịch Đà Nẵng

Danang culture - Tourism

Trường Đại học Sư Phạm

23

Nhóm Hóa – Sinh ứng dụng

Chemistry - Biology application

Trường Đại học Sư Phạm

24

Nhóm Tô pô – Đại số và lí thuyết đa vị thế

Topology - Algebra and multi-position theory

Trường Đại học Sư Phạm

25

Nhóm Lí thuyết Xác suất – Thống kê và ứng dụng

Probability Theory - Statistics and applications

Trường Đại học Sư Phạm

26

Nhóm Nghiên cứu Đại số Đà Nẵng

Algebra Research of Danang

Trường Đại học Sư Phạm

27

Nhóm Tâm lí – Giáo dục và Công tác xã hội

Psychology - Education and Social Work

Trường Đại học Sư Phạm

28

Nhóm Khoa học vật liệu

Materials science

Trường Đại học Sư Phạm

29

Nhóm Toán giải tích Đà Nẵng

Analytical mathematics in Danang

Trường Đại học Sư Phạm

30

Nhóm Văn hóa Hán – Nôm

Han-Nom culture

Trường Đại học Sư Phạm

31

Nhóm Tổng hợp hữu cơ và hợp chất thiên nhiên

Natural and synthetic organic compounds

Trường Đại học Sư Phạm

32

Nhóm Giảng dạy Giáo dục Chính trị - Giáo dục Công dân

Political and Moral education

Trường Đại học Sư Phạm

33

Nhóm Giảng dạy Giáo dục Tiểu học

Primary Education

Trường Đại học Sư Phạm

34

Nhóm Địa lý ứng dụng

Applied Geography

Trường Đại học Sư Phạm

35

Nhóm Giảng dạy Lịch sử và Quan hệ Quốc tế

History and International relations

Trường Đại học Sư Phạm

36

Nhóm Giảng dạy Công nghệ số

Digital technologies

Trường Đại học Sư Phạm

37

Nhóm Ngiên cứu Lịch sử và Chính trị nước Mỹ

United States studies: History and Politics

Trường Đại học Sư Phạm

38

Nhóm Kinh doanh - Tài chính - Kế toán

Business - Finance - Accounting

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

39

Nhóm Công nghệ Sinh học

Biotechnology

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

40

Nhóm Điện tử Viễn thông – Khoa học Máy tính

Electronics and Telecommunication - Computer Science

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

In
11265 Đánh giá bài viết:
4.0