Nhiều sản phẩm khoa học công nghệ hữu ích của Đại học Đà Nẵng được chuyển giao phục vụ cộng đồng phòng chống Covid-19

Chúng tôi sẽ tiếp tục hướng đến những sản phẩm hữu ích cho cộng đồng, không chỉ trong mùa dịch Covid-19, môi trường xung quanh chúng ta cũng luôn tiềm ẩn dịch bệnh do muỗi, côn trùng gây ra nên việc chế tạo các sản phẩm bảo vệ sức khỏe cộng đồng cần được quan tâm nhiều hơn nữa

12