Khoa Y Dược và Trung tâm Y khoa – Đại học Đà Nẵng chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Kế hoạch tổ chức chiến dịch sinh viên tình nguyện hè năm 2019, ngày 6/7/2019 Khoa Y Dược và Trung tâm Y khoa – Đại học Đà Nẵng gồm các bác sĩ, giảng viên, sinh viên tình nguyện đã có mặt tại trạm y tế Kim Liên, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi để tổ chức khám bệnh