Đảng ủy

 

  • Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng
  • Điện thoại: 0236.3832181 - 3817844
  • Email: vpdanguy.dhdn@ac.udn.vn

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHÓA VI 
(NHIỆM KỲ 2020 – 2025)

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

Đ/c Nguyễn Ngọc Vũ

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

Đ/c Phan Minh Đức

BAN THƯỜNG VỤ
PHAN MINH ĐỨC - NGUYỄN HỮU HIẾU - TRẦN HỮU PHÚC -
NGUYỄN MẠNH TOÀN - LƯU TRANG - CAO XUÂN TUẤN - NGUYỄN NGỌC VŨ

BAN CHẤP HÀNH
PHAN BẢO AN  LÊ THÀNH BẮC – PHAN MINH ĐỨC – NGUYỄN HIỆP – NGUYỄN HỮU HIẾU 
NGUYỄN ĐỨC HÙNG – NGUYỄN LÊ HÙNG – NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG – NGUYỄN ĐÌNH LÂM 
NGUYỄN VĂN LONG 
– VÕ VĂN MINH – HUỲNH PHƯƠNG NAM – TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN –
LÊ VIẾT NHO 
– HUỲNH CÔNG PHÁP  TRẦN HỮU PHÚC – LÊ ĐÌNH QUANG PHÚC – 
TRẦN ĐÌNH KHÔI QUỐC – LÊ QUANG SƠN – PHAN CAO THỌ  NGUYỄN ĐỨC TIẾN – 
NGUYỄN MẠNH TOÀN – LƯU TRANG – CAO XUÂN TUẤN – NGUYỄN NGỌC VŨ

I. Thông tin về Đảng bộ Đại học Đà Nẵng

Đảng bộ ĐHĐN là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng gồm 8 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với tổng số đảng viên là 1.477 sinh hoạt tại 102 chi bộ dưới cơ sở (số liệu tính đến 15/3/2022).

STT Đảng bộ Số điện thoại,
Văn phòng cấp ủy
Số chi bộ Số đảng viên Đảng viên là sinh viên
1 Trường Đại học Bách khoa 02363.842.109 20 357 76
2 Trường Đại học Kinh tế 02363.950.883 18 274 73
3 Trường Đại học Sư phạm 02363.733.328 19 215 55
4 Trường Đại học Ngoại ngữ 02363.699.920 13 163 48
5 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 02363.863.940 9 128 21
6 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn 02363.962.527 4 106 7
7 Cơ quan Đại học Đà Nẵng 02363.849.889 16 190 19
8 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 0606.287.771 3 44 6
Tổng cộng 102 1477 305

II. Thông tin các Ban Xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy ĐHĐN

1. Ban tổ chức

STT Họ và tên Chức vụ Email 
1 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ Trưởng ban nnvu@ac.udn.vn
2 TS. Phan Minh Đức Ủy viên pmduc@dut.udn.vn
3 TS. Cao Xuân Tuấn Ủy viên cxtuan@ac.udn.vn
4 TS. Huỳnh Phương Nam Ủy viên hpnam@ac.udn.vn
5 ThS. Nguyễn Đức Tiến Ủy viên ndtien@ac.udn.vn

2. Ban Tuyên huấn 

STT Họ và tên Chức vụ Email 
1 TS. Phan Minh Đức Trưởng ban pmduc@dut.udn.vn
2 PGS.TS. Lê Quang Sơn Phó Trưởng ban lqson@ued.udn.vn
3 TS. Nguyễn Đức Hùng Ủy viên ndhung@ac.udn.vn
4 ThS. Lê Đình Quang Phúc Ủy viên ldqphuc@ac.udn.vn
5 TS. Phan Bảo An Ủy viên pban@ac.udn.vn
6 TS. Trần Đình Khôi Quốc Ủy viên tdkquoc@ac.udn.vn
7 ThS. Nguyễn Đức Tiến Ủy viên ndtien@ac.udn.vn

3. Uỷ ban Kiểm tra 

STT Họ và tên Chức vụ Email 
1 TS. Cao Xuân Tuấn Chủ nhiệm cxtuan@ac.udn.vn
2 ThS. Ngô Thị Hương Giang Phó Chủ nhiệm nthgiang@ac.udn.vn
3 ThS. Nguyễn Văn Hân Ủy viên nvhan@ac.udn.vn
4 TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng Ủy viên ntkhong@ute.udn.vn
5 PGS.TS Võ Văn Minh Ủy viên vominhdn@ued.udn.vn
6 ThS. Phan Kim Tuấn Ủy viên tuanpk@due.edu.vn

4. Đảng ủy viên phụ trách công tác Dân vận

STT Họ và tên Chức vụ Email 
1 PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu UV BTV Đảng ủy ĐHĐN nhhieu@dut.udn.vn

5. Đảng ủy viên phụ trách công tác Nội chính

STT Họ và tên Chức vụ Email 
1 TS. Cao Xuân Tuấn UV BTV Đảng ủy ĐHĐN cxtuan@ac.udn.vn

6. Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Điện thoại di động Email 
1 ThS. Nguyễn Đức Tiến Chánh Văn phòng 3.835.097 0914.054 329 ndtien@ac.udn.vn
2 ThS. Phạm Ngọc Mai Lan Phó Chánh Văn phòng 3.832.181 0935.600.958 pnmlan@ac.udn.vn
3 CN. Nguyễn Thị Thuyền Chuyên viên 3.832.181 0935.155 731 thuyennt@ac.udn.vn
4 CN. Thái Quang Sơn Chuyên viên 3.817.844 0905.294 106 tqson@ac.udn.vn

III. Nghị quyết của Đảng bộ ĐHĐN

1. Nghị quyết năm 2020 của Đảng ủy ĐHĐN (xem tại đây)

2. Nghị quyết lãnh đạo công tác An ninh - Quốc phòng 2020 (xem tại đây)

3. Nghị quyết năm 2021 của Đảng ủy ĐHĐN (xem tại đây)

4. Nghị quyết lãnh đạo công tác An ninh - Quốc phòng 2021 (xem tại đây)

5. Nghị quyết năm 2022 của Đảng ủy ĐHĐN (xem tại đây)

6. Nghị quyết lãnh đạo công tác An ninh - Quốc phòng 2022 (xem tại đây)

In
11704 Đánh giá bài viết:
4.0