Đảng ủy

 

  • Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng
  • Điện thoại: 0236.3832181 - 3817844
  • Email: vpdanguy.dhdn@ac.udn.vn

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHÓA VI 
(NHIỆM KỲ 2020 – 2025)

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

Đ/c Nguyễn Ngọc Vũ

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

Đ/c Phan Minh Đức

BAN THƯỜNG VỤ
PHAN MINH ĐỨC - NGUYỄN HỮU HIẾU - TRẦN HỮU PHÚC -
NGUYỄN MẠNH TOÀN - LƯU TRANG - CAO XUÂN TUẤN - NGUYỄN NGỌC VŨ

BAN CHẤP HÀNH
PHAN BẢO AN  LÊ THÀNH BẮC – PHAN MINH ĐỨC – NGUYỄN THÀNH ĐẠT – NGUYỄN HIỆP – NGUYỄN HỮU HIẾU 
NGUYỄN ĐỨC HÙNG – NGUYỄN LÊ HÙNG – NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG – NGUYỄN ĐÌNH LÂM 
NGUYỄN VĂN LONG 
– VÕ VĂN MINH – HUỲNH PHƯƠNG NAM – LÊ VIẾT NHO – HUỲNH CÔNG PHÁP  TRẦN HỮU PHÚC – 
TRẦN ĐÌNH KHÔI QUỐC – LÊ QUANG SƠN – PHAN CAO THỌ  NGUYỄN ĐỨC TIẾN – 
NGUYỄN MẠNH TOÀN – LƯU TRANG – CAO XUÂN TUẤN – NGUYỄN NGỌC VŨ

I. Thông tin về Đảng bộ Đại học Đà Nẵng

Đảng bộ ĐHĐN là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng gồm 08 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với tổng số đảng viên là 1.622 sinh hoạt tại 106 chi bộ dưới cơ sở (số liệu tính đến 15/3/2023).

STT Đảng bộ Số điện thoại,
Văn phòng cấp ủy
Số chi bộ Số đảng viên Đảng viên là sinh viên
1 Trường Đại học Bách khoa 02363.842.109 20 379 97
2 Trường Đại học Kinh tế 02363.950.883 18 349 140
3 Trường Đại học Sư phạm 02363.733.328 19 215 49
4 Trường Đại học Ngoại ngữ 02363.699.920 13 188 66
5 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 02363.863.940 10 136 20
6 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn 02363.962.527 06 203 13
7 Cơ quan Đại học Đà Nẵng 02363.849.889 17 112 26
8 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 0606.287.771 03 40 03
Tổng cộng 106 1622 414

II. Thông tin các Ban Xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy ĐHĐN

1. Ban Tổ chức

STT Họ và tên Chức vụ Email 
1 Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ Trưởng ban nnvu@ac.udn.vn
2 Đồng chí Phan Minh Đức Ủy viên pmduc@dut.udn.vn
3 Đồng chí Cao Xuân Tuấn Ủy viên cxtuan@ac.udn.vn
4 Đồng chí Huỳnh Phương Nam Ủy viên hpnam@ac.udn.vn
5 Đồng chí Nguyễn Đức Tiến Ủy viên ndtien@ac.udn.vn

2. Ban Tuyên huấn 

STT Họ và tên Chức vụ Email 
1 Đồng chí Phan Minh Đức Trưởng ban pmduc@dut.udn.vn
2 Đồng chí Lê Quang Sơn Phó Trưởng ban lqson@ued.udn.vn
3 Đồng chí Nguyễn Đức Hùng Ủy viên ndhung@ac.udn.vn
4 Đồng chí Nguyễn Thành Đạt Ủy viên ntdat@ac.udn.vn
5 Đồng chí Phan Bảo An Ủy viên pban@ac.udn.vn
6 Đồng chí Trần Đình Khôi Quốc Ủy viên tdkquoc@ac.udn.vn
7 Đồng chí Nguyễn Đức Tiến Ủy viên ndtien@ac.udn.vn

3. Uỷ ban Kiểm tra 

STT Họ và tên Chức vụ Email 
1 Đồng chí Cao Xuân Tuấn Chủ nhiệm cxtuan@ac.udn.vn
2 Đồng chí Ngô Thị Hương Giang Phó Chủ nhiệm nthgiang@ac.udn.vn
3 Đồng chí Nguyễn Hữu Hiếu Ủy viên nhhieu@dut.udn.vn
4 Đồng chí Võ Văn Minh Ủy viên vominhdn@ued.udn.vn
5 Đồng chí Nguyễn Văn Hân Ủy viên nvhan@ac.udn.vn 
6 Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Hồng Ủy viên ntkhong@ute.udn.vn
7 Đồng chí Phan Kim Tuấn Ủy viên tuanpk@due.edu.vn

4. Đảng ủy viên phụ trách công tác Dân vận

STT Họ và tên Chức vụ Email 
1 Đồng chí Nguyễn Hữu Hiếu UV BTV Đảng ủy ĐHĐN nhhieu@dut.udn.vn

5. Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Email  
1 Đồng chí Nguyễn Đức Tiến Chánh Văn phòng 3.835.097 ntdien@ac.udn.vn  
2 Đồng chí Phạm Ngọc Mai Lan Phó Chánh Văn phòng 3.832.181 pnmlan@ac.udn.vn  
3 Đồng chí Nguyễn Thị Thuyền Chuyên viên 3.832.181 thuyent@ac.udn.vn  
4 Đồng chí Thái Quang Sơn Chuyên viên 3.817.844 tqson@ac.udn.vn  

III. Nghị quyết của Đảng bộ ĐHĐN

1. Nghị quyết năm 2020 của Đảng ủy ĐHĐN (xem tại đây)

2. Nghị quyết lãnh đạo công tác An ninh - Quốc phòng 2020 (xem tại đây)

3. Nghị quyết năm 2021 của Đảng ủy ĐHĐN (xem tại đây)

4. Nghị quyết lãnh đạo công tác An ninh - Quốc phòng 2021 (xem tại đây)

5. Nghị quyết năm 2022 của Đảng ủy ĐHĐN (xem tại đây)

6. Nghị quyết lãnh đạo công tác An ninh - Quốc phòng 2022 (xem tại đây)

7. Nghị quyết năm 2023 của Đảng ủy ĐHĐN (xem tại đây)

8. Nghị quyết lãnh đạo công tác An ninh - Quốc phòng 2023 (xem tại đây)

In
14609 Đánh giá bài viết:
4.2