Số liệu thống kê

ĐHĐN có 2.535 cán bộ, công chức viên chức và người lao động, trong đó cán bộ giảng dạy là 1.580 người, chiếm tỷ lệ 62,35%. Chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy của ĐHĐN không ngừng tăng lên qua các giai đoạn phát triển. ĐHĐN hiện có 07 Giáo sư (GS), 106 Phó Giáo sư (PGS) và 678 Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ (TSKH, TS), 1.142 Thạc sĩ (ThS). Tỷ lệ giảng viên có trình độ TS trở lên chiếm hơn 42.28%, có trường chiếm tỷ lệ cao như Trường ĐH Bách khoa 67.33%, Trường ĐH Sư phạm trên 50.21%, Trường ĐH Kinh tế 42.96%. Nhiều cán bộ, giảng viên được đào tạo từ các trường đại học danh tiếng nước ngoài. Đây là nguồn lực quan trọng để khẳng định uy tín, học hiệu, chất lượng đội ngũ đào tạo và nghiên cứu khoa học của ĐHĐN. Những năm gần đây, bình quân mỗi năm ĐHĐN đào tạo, tuyển dụng mới thêm 50 - 90 TS.

STT Tên đơn vị Tổng số Nữ Theo chức danh nghề nghiệp Theo trình độ đào tạo
(giảng viên, giảng viên chính và giảng viên cao cấp) TSKH và Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Khác
GS PGS GCCC GVC GV Tỉ lệ % Nữ Tổng Số GV Tỉ lệ % Tổng Số GV Tỉ lệ % Tổng Số GV Tỉ lệ %
1 Trường Đại học Bách khoa 556 199 3 44 47 95 353 63.49% 95 241 239 67.71% 167 111 31.44% 102 3 0.85% 4 42
2 Trường Đại học Kinh tế 399 228 3 22 27 58 285 71.43% 156 123 122 42.81% 190 163 57.19% 57 0 0% 2 27
3 Trường Đại học Sư phạm 342 191 0 13 13 72 239 69.88% 135 124 123 51.46% 144 116 48.54% 49 0 0% 3 22
4 Trường Đại học Ngoại ngữ 317 253 0 8 8 29 222 70.03% 185 46 46 20.72% 204 175 78.83% 55 1 0.45% 0 12
5 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 235 98 0 4 3 27 148 62.98% 54 52 51 34.46% 112 93 62.84% 45 3 2.03% 0 26
6 Trường Đại học Công nghệ Thông tin Và Truyền thông Việt - Hàn 228 128 0 2 2 4 125 54.82% 70 39 37 29.60% 114 86 68.80% 43 2 1.6% 3 29
7 Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum 85 58 0 0 0 2 53 62.35% 37 4 4 7.55% 56 47 88.68% 20 2 3.77% 0 5
8 Khoa Y - Dược ĐHĐN 97 56 0 1 1 2 47 48.45% 25 13 12 25.53% 34 28 59.57% 43 7 14.89% 2 5
9 Cơ quan ĐHĐN 221 91 1 10 11 20 76 34.39% 12 31 29 38.16% 89 39 51.32% 84 8 10.53% 0 17
10 Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 51 31 0 1 1 2 30 54.82% 18 9 9 30.00% 27 21 70.00% 13 0 0% 0 2
11 Viện Công nghệ quốc tế  0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
12 Trung tâm Nghiên cứu quản lý rủi ro và khoa học an toàn 1 0 0 0 0 0 1 100% 0 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
13 Trung tâm Nhật Bản 2 1 0 0 0 0 1 50.00% 0 1 1 100% 0 0 0% 1 0 0% 0 0
14 Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến ĐHĐN 1 0 0 1 1 0 1 100% 0 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
  Tổng 2535 1334 7 106 114 311 1581 62.37% 787 685 675 42.69% 1137 879 55.6% 512 26 1.64% 14 187
In
6732 Đánh giá bài viết:
4.4